Pakhusene

– PFA Ejendomme

pakhusene reference - Pakhusene - Aarhus

DK – Aarhus

Pakhusene på Aarhus Ø er et nytænkende bolig- og erhvervsbyggeri på Aarhus Ø, der er unik både hvad angår arkitekturen og konceptet. Målet er at skabe et anderledes miljø, som understøtter ønsket om en levende og mangfoldig bydel, hvor der er liv i alle døgnets 24 timer. Som del af arkitekturen er der installeret MIx video-dørstationer i rustfrit stål, som er forbundet til videohustelefoner, hvilket øger sikkerheden i bygningen. Desuden er hver dørstation opbygget med fire moduler bestående af videokamera, højtaler, display og drejehjul. Det giver brugeren et hurtigt overblik over de forskellige beboere og afdelinger i bygningen.

Anvendte produkter