Elevatorstyring

Elevatorstyring
  • Softwarestyret elevator

    Med Scantrons elevator-controller er det muligt at give brugere adgang til foruddefinerede etager. Adgangsrettigheder ændres nemt og hurtigt i Nova softwaren uden besøg af elevatorfirma, hvilket sparer på økonomien, tiden og letter hverdagen. Desuden giver softwaren et hurtigt overblik over ’hvem, hvad, hvor og hvornår’ via hændelsesloggen, som er tilgængelig altid.

  • Begrænset adgang

    Systemet kan programmeres at give brugere adgang til specifikke destinationer, når de scanner deres brik på Nexus læser monteret i elevatorstolen. Alternativt kan hustelefoners døråbningssignaler programmeres til at give besøgende adgang til en specifik destination.

  • Elevatorløsning

    Scantrons elevatorløsning er nyskabende inden for let integration af elevatorstyring med adgangskontrol og dørtelefoni. Det hele styres af en Alpha-controller, som har outputs til at kunne styre op til 10 elevatordestinationer pr. controller.