Brandmandspanel – Brandkommunikation

  • Udsender alarmtoner i tilfælde af brand og evakuering
  • Målrettet bygninger på over 7 etager
  • Opnå nemt brandkommunikation ved at udvide dit samtaleanlæg

Brandmandspanelet er redningsberedskabets betjeningsenhed, som bruges til at udsende envejskommunikation til dele eller hele områder i tilfælde af brand og evakuering. Det er muligt at varsle og informere områder med alarmtoner eller talemeddelelser, så personer i bygningen forstår den gældende situation. Det skaber ro og minimerer uvished om, hvordan evakueringen skal foregå. Brandmandspanelet er tilegnet bygninger, som er over 7 etager, hvor beredskabets stiger ikke kan nå alle redningsåbninger på alle etager. Brandmandspanelet kan tilpasses bolig, erhverv og offentlige bygninger.