brandisolator 01nyy - Brandisolator

Brandisolator – Brandsikring af kabelforbindelse til hustelefoner

  • Sikrer, at brand i ét rum ikke sætter hele anlægget ud af drift
  • Monteres i en brandsikker dåse

I et brandkommunikationsanlæg er det vigtigt at mindske risikoen for driftsnedbrud. Dette kan opnås ved at bruge brandsikret kabling og ved at isolere forbindelsen fra svarapparater til resten af systemet i tilfælde af brand og flammer i rummet. Kabelforbindelsen mellem svarapparat og systemkablingen skal gå gennem en brandisolator, som frakobler svarapparatet fra det øvrige anlæg, hvis der forekommer fejl eller kortslutning. På denne måde sikres det, at den individuelle komponent ikke påvirker funktionsdueligheden af resten af systemet. For at sikre funktionen af brandisolatoren skal denne ydermere monteres i en brandhæmmende dåse, som isolerer forbindelsen og gør den modstandsdygtig over for brand.