Alle ønsker kan opfyldes

alle oensker kan opfyldes 1 - Alle ønsker kan opfyldes
  • Indbyggede og brugerudviklede scripts

    Nogle funktioner er indbygget i Alphacentralen, hvilket bl.a. omfatter gængse hændelser som ”åbn og lås”, ”toggle-tilstand” osv. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at udvikle individuelle scripts tilpasset behov og ønsker. Scantrons udviklere har stor erfaring med programmeringssproget Python og kan programmere det til specialfunktioner.

  • Udvidede funktioner med EX|FU-moduler

    En centrals basale funktionalitet kan udvides med et brugerdefineret EX|FU modul, som udarbejdes i programmeringssproget Python. Python-scripts styres af ’hjernen’ i systemet – Alpha centralen. Disse scripts fortæller centralen, hvordan den skal forholde sig, hvis foruddefinerede hændelser sker, f.eks. kunne det være at åbne flere døre, aktivere en alarm ved forskellige hændelser, tidsindstille sikkerhedssluser osv.