IP Doertelefoni cyklus - IP dørtelefoni

IP dørtelefoni – døråbning via smartphone apps og lejlighedsterminaler

Med Scantrons IP dørtelefoni er det muligt at modtage dørkald via en app på Android & iOS smartphones samt digitale lejlighedsskærme. Når en besøgende ringer på ved dørstationen går dørkaldet gennem brugerens app/lejlighedsterminal og opkaldet dukker op på deres skærm. Her kan brugeren nemt åbne hoveddøren direkte med et enkelt tryk på skærmen, tale med og se vedkommende der ringer på.

Systemet fungerer således at Scantrons IP Gateway tilsluttes BUS dørtelefonanlægget og det interne netværk, hvilket gør det muligt at modtage audio/video dørtelefoni via apps og lejlighedsskærme. Brugeren får et simpelt, brugervenligt og fremtidssikret system, som kan udvides med flere funktioner, når behovet opstår.