Brandkommunikation

Scantron brandkommunikation består af et udvidet dørtelefonanlæg med tilføjelsen af eksempelvis et brandmandspanel. Brandmandspanelet er redningsberedskabets betjeningsenhed, som bruges til at udsende alarmtoner eller talemeddelelser i tilfælde af brand og evakuering.

Dette system lever op til kravene beskrevet i ”Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri” som er udviklet af beredskabet i de fire største kommuner i Danmark.