Alpha centraler

Kernen i Scantron adgangskontrolsystem er centralen. Under udviklingen af vores Alpha centraler har vi prioriteret fleksibilitet, brugerbehov og fremtidige teknologier højt.