Hold styr på trafikken

Adgangskontrolsystem
  • Samme softwareplatform

    Som administrator er det en stor fordel i dagligdagen, at man har alle bygningens adgangskontrolfunktioner samlet i én software. Scantrons parkering/trafiklysstyring kan også integreres som del af dette system.

  • Adgang via brik/kort eller fjernbetjening

    For at få adgang til parkeringsområdet anvendes en brik til enten en almindelig læser eller en fjernbetjening som anlægget kan læse fra en afstand på 15-20 meter afhængigt af forholdene. Den sidste løsningstype betyder, at føreren hverken behøver at stige ud af bilen eller rulle vinduet ned.

  • FlexAir® adgangskontrolsystemet

    Et eller flere trafiklys er velegnet til at regulere adgangen til parkeringspladser, kældre, garager, logistikområder og lignende, hvor der passerer mange køretøjer eller er snævre adgangsforhold. Disse trafiklys kan styres automatisk vha. FlexAir® adgangskontrolsystemet, som gør det nemt at holde styr på til- og frakørsel.