Brandcentral

Alpha branddcentral – overvågning af systemet

I ethvert brandkommunikationsanlæg er det muligt at opgradere systemet til at indeholde overvågning. Under udviklingen af vores brandkommunikationsanlæg har vi prioriteret de brandsikre løsninger, men også muligheden for integration af overvågning af systemet. På denne måde er komponenternes funktion under konstant overvågning.

En simpel løsning er at installere en Alpha brandcentral, der fungerer som overvågningscentral af systemet og tjekker for strømudfald, batteriudfald, kortslutning og komponent udfald. Centralen styrer kommunikationen mellem de tilsluttede komponenter og sikrer derudover, at alting forløber gnidningsfrit. Hvis Alpha brandcentralen tilsluttes et FlexAir adgangskontrolsystem, vil brandcentralen ligeledes blive overvåget.