Ekstern klokke perspektiv 1 - Ekstern klokke

Ekstern klokke – ekstra ringesignal

Forstyrrende støj som tv, høj musik, køkkenmaskiner eller legende børn kan forhindre én i at høre hustelefonen. For hørehæmmede kan hustelefonen være svær at høre fra alle boligens rum, hvilket kan imødekommes med en ekstern klokke. Den eksterne klokke bruges som simpel ringeklokke eller som ekstra klokke til en hustelefon, hvor den er programmeret til at ringe parallelt med en hustelefon.

Den eksterne klokke kan også integreres i et brandkommunikationssystem som en informationsenhed. Det giver ekstra tryghed, når en alarm kan høres i alle rum.