E7000 A 244x300 - Allround el-slutblik

Allround slutblik – fleksible el-slutblik

Alle Scantrons Allround el-slutblik accepterer 6-28V AC/DC-kortvarigt og konstant spænding. Der er derved tale om alsidige elektroniske allround slutblik, som kan bruges til mange forskellige typer af opgaver. Et E7000-A slutblik kan bl.a. spare dig for at medbringe flere forskellige typer af slutblik ud til arbejdsstedet.

Smarte funktioner

E7000-A og E7000-AT kommer med 2 sek. ”buzzer”, så der ikke skabes tvivl om hvornår døren er åben eller lukket. Både E7000-AT og E7000-ATO har tilbagemelder, så man via sit adgangskontrolsystem, kan se om døren er lukket eller åben. Dette øger sikkerheden i bygningen, da man hurtigt kan se om døren er brudt op. E7000-AO og E7000-ATO har omvendt funktion og derved åben når strømløs. Dette gør dem brugbare ved flugt- og branddøre, da dørene vil være tilgængelige selv ved strømafbrydelse i bygningen.