Kongegården

– AAB Silkeborg

Kongegaarden oversigt - Kongegården - Silkeborg

DK – Silkeborg

Silkeborg Maskinfabriks gamle fabrikshaller huser i dag et af Silkeborgs nyeste boligområder, Kongegården. Navnet kommer af de tre parallelle gader i boligområdet, som er navngivet efter tre konger, Svends-, Knuds- og Valdemarsgade. De gamle fabriks- og industrihallers særlige træk, ligger til inspiration for den nye bydels unikke arkitektur.
Boligopgangene på Svendsgade er udstyret med VPES dørstationer med videokamera og tilhørende regnskygge. Video dørtelefoni giver øget sikkerhed og tryghed hos beboerne, som tydeligt kan se, hvem der ringer på ved indgangen. Der er monteret Nexus læsere, hvor beboerne får adgang ved scanning af personlig adgangsbrik. Samme adgangsbrik benyttes ved lejlighedsdørenes elegante EvoLock® håndtag med integreret læser. Alt i alt er der integreret et komplet og smart adgangssystem i boligområdet.